Eğitim hayat boyu devam eden süreçtir, sadece metodu farklılıklar gösterir. Günümüzün ticaretinin artık internet ortamına doğru kaydığı piyasada en önemli ihtiyaç olan e-ticaret yapabilme süreci eğitim ile öğrenilir mi bakalım.

Eğitim ailede başlayan, okul ile devam eden ama tüm yaşamımızda hiç bitmeyen bir süreçtir. Mutlu bir yaşamın gerekliliği güzel kazanç için ise mesleki eğitimler öne çıkmaktadır. Birçok meslek teorik ve pratik yani uygulamalı süreçten geçerek öğrenilirken bazı meslekler de sadece pratikle yani usta çırak ilişkisi ile öğrenilir.

E-Ticaret eğitimi ise melez bir yapıya sahiptir. Teorik ve pratik öğrenme iç içedir. Ticaretin sürekli internet ortamına doğru kaydığı günümüzde, güzel gelir için doğru e-ticaret yapmanın önemi de artmaktadır. Klasik ticaretin aksine saniyeler içinde binlerce müşteriye ulaşabilme yapısı sayesinde e-ticaret gözde olmaya devam edecektir.

Peki e-ticareti nasıl öğreneceğiz? E-Ticaret ne şekilde bir eğitim ile öğrenilir?

İnternet ortamı özgürlüğü sayesinde birçok bilginin denetlenmeden sunulmasına da sebep olur. Bu konuda en çok karmaşa e-ticaret sistemlerinde yaşanmaktadır. Hemen hemen her internet ortamında e-ticaret bilgileri bulmak mümkün iken, doğru veya yanlış bilgiyi anlamak bu karmaşada oldukça zordur. Hayatımızı etkileyecek bir ticari yapı kurarken almış olduğumuz eğitimlerde de belli kriterler aranmalıdır.

E-Ticaret eğitimle öğrenilir ama doğru şekilde sunulmuş bir içerik ile. Eğitimler birçok bilgiyi tek çatı altında sunması sebebiyle avantajlıdır. Bir e-ticaret eğitiminde neler olmalı madde madde bakalım.

  • Anlatılan sistemler sıfırdan başlanarak iletilmelidir. Malumunuz her ticaret yapanın ön bilgisi olması gerekmez. Sıfırdan başlayacak bir girişimcinin eğitimi aldığında zorlanmaması gerekir.
  • Tüm argümanlar sunulmalıdır. E-Ticaret ait bir sistem anlatılırken, avantajları, dezavantajları, kaynaklar dâhil her bilgi sunulmalıdır. Bazı eğitimlerde olduğu gibi eğitimciye bağlı bir sistem size sürekli olarak birilerinden yardım alma ihtiyacı da doğuracaktır.
  • Sonuç alınmış bilgiler sunulmalıdır. Genelde yapılan hata eksik referanstır. İnsanlar internet ortamında kolayca bilgi paylaşıyor. E-Ticaret eğitiminde ise eğitimcinin kendi uygulamadığı yada sonuç alamadığı bir sistemi paylaşması size faydadan çok zarar sunabilir. Bu sebeple eğitimci kendi uyguladığı ve sonuç aldığı sistemleri anlatmalıdır.
  • Destek önemlidir. Sadece bilgiyi sunarak buyur yap yerine, eğitimi alanların takıldıkları noktada desteğe devam etmelidir. Mümkünse bu destek ücretsiz olmalıdır.
  • Balık değil olta… Evet en çok karşılaşılan bir durum hazır sistemi yüksek fiyatlarla sunmaktır. Belki de aksayacak tek sistem yerine derinlemesine tüm adımlar sunulmalıdır. Eğitimi alan kişi kendisi sistemi kuracak seviyeye gelmelidir.
  • Sadece teknik değil mantık ta olmalıdır. Malumunuz ticaret sadece sistemi kurmak değildir. Müşteri psikolojisi, piyasa şartları özetle öncelikle ticaret anlatılmalı ve internet ortamına uyumluğu adım adım sunulmalıdır. Bir kişi en kral teknik detayları bilse bile ticareti bilmiyorsa sonuç olumsuz olur.

Bu şartları sağlayan her e-ticaret eğitimi mutlaka faydalı olacaktır.

Dropgelir E-Ticaret Eğitim Setini hazırlarken her madde için özel çalışmalar yaptık. Sıfırdan adım adım anlattık. 5 yıllık e-ticaret sürecimizi, ticari taktikler ve özel sırlar ile birlikte sunduk. Anlattığımız tüm sistemlerin uygulanmış ve kazandırmış olmasına dikkat ettik. Eğitimi alan kişilerin hiçbir ek yardım almadan uygulayacağı anlatımların yanında tamamen ücretsiz desteği de sunduk. 1 sistem değil çalışan 8 farklı sistemi anlattık. Her kişiye ve keseye uygun altyapıyı anlattık. Yani sıfır sermaye ve sıfır bilgi ile de kurulacak sistemleri en ayrıntılı hali ile sunduk. Bu kadarla kalmayıp Holding olma ve markalaşma yolunda gerekli tüm bilgileri de ilettik.

Her gelir gurubuna ulaşmak amacı ile piyasanın inadına fiyatı çok uygun bir seviyede tuttuk.

İhtiyacınız olan para kazanmak ise gerekli olan tüm bilgileri Dropgelir E-Ticaret Eğitim Setimizde bulabilirsiniz.